29ปี   จบการศุึกษา S,DR.?

1 คำตอบ

คะแนนความนิยม
  • 8 เดือน ที่ผ่านมา

    ตัวผมเองและ คำตอบ

    • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้