ใช้ตรรกวิทยาเป็นหลักแก้เล่ห์กลของผู้ใช้จิตวิทยาได้หรือไม่ครับ ขอคำตอบที่หลากหลายครับ ขอบคุณมากครับ?

7 คำตอบ 7