รูปร่างเล็ก ผิวขาวเหลือง ตาเล็ก ผมน้ำตาลแดง เป็นชนเผ่าอะไร?

คือฉันเป็นเป็นลูกครึ่งไทย ไต้หวัน จีน มีรูปร่างเล็ก ผิวขาวเหลือง ตาเล็ก ผมน้ำตาลแดง ฉันควรเป็นชนเผ่าอะไร
1 คำตอบ 1