การที่บิดาชาวต่างชาติต้องการจะรับรองบุตรที่เกิดขึ้นกับหญิงไทยในภายหลังการแจ้งเกิดที่แม่ระบุไปในสูติบัตรแล้วว่าไม่ระบุบิดาจะต้องทำยังไง?

2 คำตอบ 2