ใครรู้ชื่อเพลงในวิดีโอบ้าง?

ขอชื่อเพลงครับ
https://www.dropbox.com/sh/v46ib3ihf2bhdc1/AACTkleyl8zA-AaP5iKGFPTma?dl=0
3 คำตอบ 3