มีเสมหะในคอเยอะมากทำให้หายใจลำบากมีวิธีรักษาแบบไหนคับ?

6 คำตอบ 6