มีเพศสัมพันธ์ประจำเดือนหมดวันแรก แต่เดือนถัดไปประจำเดือนมาปกติ พอเดือนที่สองประจำเดือนมาน้อย จะมีโอกาสตั้งครรภ์หรือป่าวค่ะ?

5 คำตอบ 5