เขาไม่ได้รักเขาไม่จริงจังเขาทำให้ทรมาน ไม่นานคงขาดใจ ปลดปล่อยตัวเองเพียงลำพัง ปลดปล่อยความหวังยังไม่สาย?

3 คำตอบ 3