เป็นถุงลมโป่งพองจะดูแลตัวเองและรักษาตัวยังไงบ้างคับและพอมียาไรบ้างคับ?

2 คำตอบ 2