ไม่ได้ฉีดยาคุมมาตั้งแต่30มีนาจนถึงปัจจุบันนี้อยากทราบว่ามีสิทธิ์ที่จะท้องหรือป่าวคะ?

2 คำตอบ 2