หลังหยดยาฆ่าเห็บแล้วหมาจะมีอาการยังไง?

เห็บหล่นเยอะเดินตามตัวด้วย
1 คำตอบ 1