ฉันมีเพศสัมพันหลังปจด หมด1วันตอนทำอะไรกัน มีเลือดออกด้วย เเต่พอเดือนต่อมา ปจดก้มาตอนถ้ายเดือน เเละเดือนต่อมา ปจด ก้ไม่มาเพราะอะไรจะท้องมั้ย?

2 คำตอบ 2