การย้ายกุฏิของพระ ในช่วงพรรษาได้ไหมคับ?

คือ อยากจะย้ายกุฏิไปอีกกุฏินึง อยากทราบว่าจะผิดวินัยของพระไหมคับ
5 คำตอบ 5