ถ้าน้ำอสุจิอยู่ในน้ำประปาแล้วอาบจะมีโอกาสท้องไหม?

3 คำตอบ 3