ภัทรวดี ช่วยเขียนเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยค่ะ?

4 คำตอบ 4