ตามหาคนว่าทำงานที่ไหนชื่เล่น ก้อย?

น.ส.สุขจินตนา ตาคำ 166 ม.8 ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย
4 คำตอบ 4