มีเพศสัมพันธ์ุหลังประจำเดือนหมด1วันมีโอกาสท้องมั้ยเพราะไม่ได้ใส่ถุงแต่หลั่งนอก?

6 คำตอบ 6