เปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แต่ระบบยาฮูถามหารหัสจากเบอร์เดิมตลอดแก้ไขอย่างไร?

เมลนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ยังมีการใช้ชื่อในการเข้า appstore เลยจะกลับไปใช้อีกครั้งแต่ระบบมีการถามยืนยันตัวตนจากเบอร์โทรสับ แต่ว่าเบอร์โทรสับที่ลงทะเบียนใช้เมื่อก่อนนี้ได้มีการยกเลิกไปแล้วจึงเกิดปัญหา ล็อกอินเข้าใช้ทีไรระบบจะถามการยืนยันตัวตนและถามหารหัสจากเบอร์เดิม จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคะ
2 คำตอบ 2