การมีเพศสัมพันธ์แบบหลั่งนอกมีโอกาสท้องไหม?

ตอนที่มีเพศสัมพันธ์กันผู้ชายหลั่งเสร็จไปหนึ่งครั้ง เลือกทำความสะอาดแบบเช็ดองคชาติ แล้วก็มีเพศสัมพันธ์ต่ออีกจะทำให้ท้องได้ไหม? หลั่งนอกคะ
8 คำตอบ 8