ถ้าเรามีเพสวัน 14 แล้วไม่ได้ป้องกัน ประจำเดือนมาแต่มาน้อยมาก และมีตกขาวเยอะผิดปกติ จะมีสิทธิ์ตั้งมีบุตรไหม?

5 คำตอบ 5