ทำไมเครื่องของผมช้าครับ ละเล่นอะไรไม่ค่อยได้เลยครับ?

ช่วยทำให้ทีครับ ขอบคณุครับ
5 คำตอบ 5