ลูกเกิดได้ 15 วัน ไม่ถ่ายมา 2 วันแล้วค่ะ?

ลูกไม่ถ่ายมา 2 วันจะท้องพูกไหมค่ะ ไห้กินนมแม่ด้วย นมชงด้วย มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรมั้งค่ะ ต้อนนี้ลูกอ้อนมากค่ะ เหมือนเค้าไม่สบายตัว ลูกเคยถ่ายปกติวันล่ะหลายครั้ง ค่ะ
5 คำตอบ 5