ขอดูบทโคลงโลกนิจของสำนวนอ้อยเข้าปากช้างหน่อยคะ?

6 คำตอบ 6