อยากให้ช่วยคิดหัวข้อเรื่อง การเสียสละประโชยน์ส่วนตัวมากว่าส่วนตัว ออกมาเป็นรูปธรรม?

เป็นคำสั้นๆให้เป็นในรูปแบบของรูปธรรม --
ขอบคุณนะค่ะ
6 คำตอบ 6