หน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกชักโครกหรือโถส้วมควรหันไปทางไหน?

6 คำตอบ 6