ผู้ชายที่ทะเลาะกับเราแล้วพออยู่ต่อหน้าคนอื่นทำร่าเริง แต่พอมาเจอะหน้าเราแล้วทำเงียบจริงๆแล้วเขารู้สึกอย่างไร?

5 คำตอบ 5