วันอาสาฬหบูชา ท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทุกคน ไปทำบุญที่ใหนกันบ้างครับ?

วันอาสาฬหบูชา 2558 ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม โดยวันอาสาฬหบูชา คือวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมเทศนา หรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก
3 คำตอบ 3