ถ้า ประจำเดือนไม่มา1เดือน ท้องไหม?

ถ้าภายใน1เรามีอะไรกันกับแฟนพอถึงวันประจำเดือนมามันไม่มาเรา ท้องไหม
4 คำตอบ 4