คุณเชื่อเรื่องใส่สีเสื้อผ้า ตามวันหรือเปล่า วันอะไร ใส่สีอะไรถึงจะดี?

2 คำตอบ 2