วิธีใดที่จะทำให้ชาติพัฒนาบ่างครับ?

ผมเห็นคนจะมาพัฒนาแต่ก็ไปไม่ถึงไหนเลย
8 คำตอบ 8