บัตรประชาชนผมหมดอายุจะทำใหม่บ้านเกิดอยู่ อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬแต่ผมมาทำงานอยู่อำเภอลำลูกกาจะทำบัตรใหม่ทีลำลูกกาได้ไหมครับ?

4 คำตอบ 4