ถ้าเรามีไรกับแฟนครั้งแรกจะท้องไหมค่ะแต่แฟนแตกนอกอะค่ะ?

4 คำตอบ 4