เอากันจะท้องไหมแต่ไม่ถอดเสื้อผ้า?

ถ้าเอากันแต่ไม่ถอดเสื้อผ้าจะท้องไหม
แต่ดิฉันเป็นประจำเดือนอยู่อ่ะ
4 คำตอบ 4