อะไรเป็นสาเหตุให้กูรูกูเกิ้ลซึ่งเป็นเว็บถาม - ตอบ คู่ขนานกับยาฮูรู้รอบต้องปิดตัวลงคะ?

กูรูกูเกิ้ล ปิดตัวลงตั้งแต่เดือนมิถุนายน๒๕๕๗ ทั้ง ๆ ที่มีคำถามวันละร่วม ๑๐๐ คำถาม และมีสมาชิกเข้าประจำและออนไลน์ตลอดเวลา สถานการณ์นั้นมันมีโอกาสมาถึงยาฮูรู้รอบบ้างมั้ยคะ
12 คำตอบ 12