ถ้าเห็นแต่ “เกณฑ์ของคุณไม่ตรงกับคำถามข้อใดเลย” ไม่เห็นคำถาม-คำตอบ?

ให้คลิกที่ “หน้าหลัก รู้รอบ”
แล้วหาและคลิกที่ “กำหนดค่าฟีด”
แล้วคลิกที่ “ค่าเริ่มต้น” จะมีเครื่องหมายถูกทุกข้อ จากนั้นคลิกที่ “ใช้”
เสร็จแล้วรีเฟรชเบราว์เซอร์ใหม่
ถ้ายังไม่เห็นคำถามคำตอบอีก ให้คลิกที่ “หมวดหมู่ทั้งหมด”
ช่วยกันบอกต่อ ๆ กันไปนะครับ
อัพเดต: .....................................
"กำหนดค่าฟีด" จะมีสัญลักษณ์รูปฟันเฟืองเล็กๆอยู่ข้างๆ แต่ถ้าใช้ iPad อาจเห็นแต่ฟันเฟือง ไม่เห็นคำว่า "กำหนดค่าฟีด" และอาจต้องเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งจึงจะเห็นรูปฟันเฟือง
5 คำตอบ 5