การที่ ปตท.มีกำไรจากผลประกอบการ นับ 10,000 ล้านต่อปี พวกเราประชาชนจะได้อะไรบ้าง?

3 คำตอบ 3