ทำไมประเทศที่อยู่ในภูมิอากาศหนาวจึงมักจะเจริญ (ทางวัตถุ) มากกว่าประเทศแถบร้อน?

3 คำตอบ 3