ต้องเรียนอะไรถึงลงwindowเองได้?

เรียนคอมอะไรหรือ ทีลง window แก้ปัญหาเรื่องไวรัสและปันหาที่พบบ่อยในการเล่นคอม อย่างรู้จริงว่าต้องเรียนจบอะไรหรือ
9 คำตอบ 9