รู้รอบจัดหน้าใหม่อีกหรือเป็นที่อะไร เข้ามาเจอคำถาม 4 วันล่วงแล้ว?

เรื่องกล้วย ๆ กลายเป็นน้ำหนักกดทับไม่ได้ว่างขนาดนั่งไล่ดูทีละหมวดน่ะค่ะ
2 คำตอบ 2