คุณคิดว่าสังคมไทยรับได้หรือยังกับการ "ตั้งท้องก่อนการแต่งงาน" ?

6 คำตอบ 6