ถ้าญี่ปุ่นจะถูกกำจัดออกไปด้วยภูเขาไฟ บราซิลจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะได้รับกว่า 120 ล้านผู้ลี้ภัยชาวญี่ปุ่น ...?

.. 2 ภูมิภาคของประเทศเลือกที่จะมีประชากรโดยญี่ปุ่นจะมิดเวสต์และภาคเหนือเนื่องจากความสัมพันธ์ของชนพื้นเมือง
ภาคเหนือและภาคกลางตะวันตกของบราซิลมีประชากรต่ำความต้องการความหนาแน่นของประชากรที่จะได้รับทางเลือกที่ดีมากที่จะได้มากขึ้น de120 ล้านญี่ปุ่นนำมาใช้เป็นบ้านใหม่ของพวกเขา
7 คำตอบ 7