ความถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น?

การทำงานที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับเป็นเรื่องถูกใจของคนมักง่าย ถ้าเราหลับหูหลับตา ปล่อยให้ปัญหาต่างๆ เลยผ่านไป แล้วความเสื่อม ความเสียหายเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เราจะปล่อยให้ความผิดลอยนวล เพราะเหตุผลไม่ใช่บ้านของเรา ไม่จำเป็นต้องทำดีนักหรอก หรือ เราจะคัดค้าน ยอมเสียเพื่อน โดยโต้แย้งอย่างออกนอกหน้า เพื่อความถูกต้อง... แสดงเพิ่มเติม การทำงานที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับเป็นเรื่องถูกใจของคนมักง่าย ถ้าเราหลับหูหลับตา ปล่อยให้ปัญหาต่างๆ เลยผ่านไป แล้วความเสื่อม ความเสียหายเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เราจะปล่อยให้ความผิดลอยนวล เพราะเหตุผลไม่ใช่บ้านของเรา ไม่จำเป็นต้องทำดีนักหรอก หรือ เราจะคัดค้าน ยอมเสียเพื่อน โดยโต้แย้งอย่างออกนอกหน้า เพื่อความถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น
4 คำตอบ 4