เคยส่งสัยไหมว่าทำไมห้องสมุดทำไมมีแต่หนังสือ?

ฉันก็สงสัยอยยู่เหมือนกัน แต่ไปถามใคร ก็ไม่มีใครที่จะสามารถหาคำตอบให้ฉันได้เลย
2 คำตอบ 2