การเล่นไลน์ด้วยคอม ฯ?

จะต้องทำอย่างไรครับจึงจะเล่นไลน์ด้วยคอม ฯ ได้ ขอให้อธิบายละเอียดหน่อยนะครับเพราะผมอายุมากแล้ว อาจจะเข้าใจอะไรยากนิด ขอบคุณครับ
7 คำตอบ 7