คุณมีวิธีดักจิ้งจกในบ้านกันอย่างไรบ้าง?

ต้องเป็นการดักเพื่อนำไปปล่อยข้างนอกบ้านโดยไม่ทำให้จิ้งจกป่วยหรือตายนะครับ
รบกวนบอกวิธีการ พร้อมขั้นตอน(หากมี)
9 คำตอบ 9