เลือกวิธีใดปลอดภัยต่อโลกมากกว่าคะ สำหรับการถือกล่องไปใส่อาหารจากร้าน กลับมาล้างกล่อง กับซื้ออาหารใส่กล่องโฟม มีขยะทั้งโฟมทั้งถุงหรือฟิล์มห่อ?

เลือกวิธีใดปลอดภัยต่อโลกมากกว่าคะ

สำหรับการถือกล่องไปใส่อาหารจากร้าน กลับมาล้างกล่อง
ใช้น้ำประปาที่มีต้นทุน และ ปล่อยน้ำยาล้างลงท่อไป ไม่รู้ว่า
มีระบบบำบัดก่อนออกสู่ปลายทางไหม

กับซื้ออาหารใส่กล่องโฟม มีขยะทั้งโฟมทั้งถุงหรือฟิล์มห่ออาหาร
แบบเอาฟิล์มใส่กล่องเอากล่องใส่ถุง..ไปทิ้งลงถังขยะ
อัพเดต: ขอบคุณค่ะ คุณหนุ่ย *.*
6 คำตอบ 6