ทำไมธนาคารออมสินไม่รับฝากเหรียญที่มีรอยตำหนิ หรือมีสีดำ?

เวลาไปฝากเงิน จนท. จะคัดแยกเหรียญที่มีรอยบิ่นหรือ มีสีดำ ออก เพราะอะไร แล้ว ธนาคารอื่นเป็นแบบเดียวกันหรือไม่
2 คำตอบ 2