ตะคริวที่น่อง..เป็นกันบ่อยไหม ในคนที่ร่างกายแข็งแรงดีช่วงเริ่มฝนหลายคนบ่นว่าเป็นตะคริว ทำให้ดิฉันแปลกใจ ว่าเกิดจากอะไรหนอ?

ดิฉันทราบมาว่า คนเป็นโรคเบาหวานก็เป็นตะคริวด้วย
คงต้องระมัดระวังเรื่องอาหารและการดูแลทั่ว ๆ ไป
รออ่านหลาย ๆ สาเหตุจากเพื่อนที่รู้รอบนี้เพิ่มเติมค่ะ
อัพเดต: ภาพโหลดมานะคะ *.*
6 คำตอบ 6