เมื่อใด? ที่เราจะออกปาก(พูด)ว่า "คนนี้ไม่พัฒนา" สำหรับดิฉันไม่คิดว่าจะมีใครที่ไม่พัฒนาเลย?

อัพเดต: 23156487
8 คำตอบ 8