วันวิสาขบูชา ไปเวียนเทียนที่ไหนกันบ้างครับ?

ส่วนไปทำบุญวัดแถวๆบ้านครับ
อัพเดต: วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิดได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง 3... แสดงเพิ่มเติม วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6

ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือเกิดได้ตรัสรู้ คือสำเร็จ และได้ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง 3 เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลายสิบปี และยังบังเอิญเกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน 6
3 คำตอบ 3